วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว

ชีวประวัติหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว


ชีวประวัติ วัดศรีอุปราราม
วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วัดหนองบัว สร้างตั้งแต่สมัยไหนไม่อาจจะรู้ได้จากคำบอกกล่าวของก๋งพ้ง บัวขม(แซ่โค้ว)อายุ99ปี
คุณffice:smarttags" />ก๋งพ้ง บัวขม(แซ่โค้ว เกิดเมื่อปีพ.ศ2425ชะตา2524บอกเล่าให้ผมผู้เป็นหลานสมัยท่านมีอายุ ขณะนั้นเข้าเจ้ามีอายุได้26ปี สมัยที่ก๋งพ้งเป็นเด็กๆ ได้บอกกล่าวจาก ก๋งอู๊ บัวขว (แซ่โค้ว) ซึ่งเป็นบิดา ว่าวัดหนองบัวมีเจ้าอาวาสหลายองค์
1.หลวงปู่โบย เป็นชาวมอญ
2.หลวงปู่เหมีน เป็นชาวเขมร
3.หลวงพ่ออุปณาย์ กลิ่น เป็นคนหนองบัวโดยกำเนิด
วัดหนองบัว เมื่อสมัยก่อนยังเป็น สำนักสงฆ์อยู่(ทุ่งเลือดแห้ง)หรือปัจจุบัน(ทุ่งลาดหญ้า)ท่านอุปณาย์กลิ่นองค์นี้เป็นบรมจารย์ที่เรืองเวทย์ พระอริยสงฆ์ขากทั่วสารทิศให้ความเคารพท่าน และมอบตัวเป็นศิษย์ของท่าน ถ้ำพุพระ (หรือถ้ำขุนแผน)ซึ่งอยู่ในเขตวัดหนองบัว เป็นที่นั่งวิปัสสนาหรือนั่งกรรมฐาน จนท่านสำเร็จวิชาต่างๆ อริยสงฆ์ที่มอบตัวเป็นศิษย์ในยุดนั้น ได้แก่
1.หลวงปู่ม่วง วัดบ้านทวน จ.กาญจนบุรี
2.หลวงปู่เนียน วัดน้อย
3.หลวงปู่ปาน วัดบางเหี๊ย จ.สมุทรปราการ
4.หลวงปู่ทา วัดพระเนียงแตก จ.นครปฐม
5.หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท
6.หลวงปู่บุญ วัดบางแก้วจ.นครปฐม
7.หลวงพ่อเฒ่ายิ้ม วัดหนองบัว (ศิษย์ก้นกุฎิจนหลวงปู่กลิ่นมรณภาพ)
หลวงปู่กลิ่น เกิดพ.ศ.2301มรณะภาพพ.ศ .2418 รวมศิริอายุได้117ปี ถือว่าเป้นบรมจารย์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในสมัยนั้น
ชีวประวัติ ของหลวงพ่อเฒ่า (จันทโชติ) อริยสงฆ์แห่งวัดหนองบัว
ท่านเป็นชาววังดัง จ.กาญจนบุรี เกิดปีมะโรง เดือนห้าวันอังคาร พ.ศ. 2387 เป็นบุตร นายยิ่ง นางเปี่ยม เมื่อสมัยเด็กมีนิสัยใจกล้าเป็นนักเลงพูดจริงทำจริงเด็กรุ่นเดียวกันหรือแก่กว่ายกให้เป็นลูกพี่ ได้เป็นกำลังช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าไม้ไผ่ ไปขายที่ปากอ่าวแม่กลองจนเป็นที่รู้จักของชาวแม่กลองเป็นอย่างดี ก่อนครบบวชท่านได้บวชเป็นสามเณรอยู่2ปีที่วัดบ้านเกิด ต.วังด้ง จนอายุ20ปีบริบูรณ์ ตรงกับปีพ.ศ.2408 โยมบิดา- มารดาทั้งสองได้นำสามเณรยิ้มไปบวชที่วัดทุ่งสมอ เขตบ้านทวน จ.กาญจนบุรี (ซึ่งเป็นบ้านเกิดของแม่ท่านเอง )โดยเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอเป็นพระอุปฌาย์บวชเป็นพระยิ้ม (จันทโชติ)อยู่รับใช้อุปฌาย์ และเรียนวิชาจนแตกฉาน อยู่2พรรษา สามารถสวดปาฎิโมกข์ได้อุปฌาย์วัดทุ่งสมอจึงชี้แนะให้ไปศึกษาวิชาและภาษาบาลี ที่สำนักวัดลิงขบ ย่านธนบุรี ซึ่งหลวงปู่พวง วัดลิงขบเป็นสหายกับอาจารย์ของท่าน ศึกษาอยู่ได้1พรรษา จึงเดินทางกลับวัดทุ่งสมอ อุปฌาย์วัดทุ่งสมอจึงชี้แนะให้ศึกษาวิชาไสยเวทย์ต่อที่ จ.สมุทรสงคราม
1.1หลวงพ่อปลัดทิม วัดบางยี่น้อย (เป็นสหายกับอุปฌาย์ของท่าน) ใครอาบน้ำมนต์วัดนี้คนจนก็จะรวย
2.1 หลวงปู่พ่วง วัดลิง้จน(วัดปากสมุทรสุดคงคา)เรียนวิชาทำธงกับอสุนิบาตสายฟ้าและพายุ
3.1หลวงพ่อกลัด วัดบางพรมอัมพวา เรียนทางมหาอุดผ้าเช็ดหน้าทางมหานิยม
4.1หลวงพ่อแจ้ง วัดประดู่อัมพวา เรียนทางแพทย์แผนโบราณ มีดหมอปราบภูตผีปีศาจรวมถึง1ปีเต็มๆท่านก็ออกธุดงค์ไปทางภาคใต้ สำนักวัดเขาอ้อ จ.พัทลุง ด้วยความยากลำบาก และได้มนัสการหลวงปู่เฒ่าศึกษาวิชาจนสำเร็จและได้ออกเดินธุดงค์ย้อนกลับมาถึงจังหวัดกระบี่ ด้วยความยากลำบากท่านธุดงค์บ่ายหน้าสู่ตะวันออกไปถึงนครวัตร ประเทศเขมรและธุดงค์ต่อประเทศลาว ผ่านภูเขาควาย ได้พบกับพระอาจารย์ เสาร์ ได้สนทนาธรรมและได้ย้อนกลับเมืองไทย ข้ามแม่น้ำโขงตรงกลับ จ.นครพนม เพื่อสักการะกราบพระธาตุพนมและเดินธุดงค์ไปจรดเหนือสุดประเทศไทย ธุดงค์ไปมนัสการ พระธาตุเชวงกอง ประเทศพม่า และธุดงค์กลับประเทศผ่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี เพื่อเยี่ยม มนัสการอุปฌาย์ของท่านที่วัดทุ่งสมอ และได้จำพรรษาที่วัดทุ่งสมอจนถึงปีพ.ศ.2416ได้ข่าวว่าสำนักสงฆ์แห่งวัดหนองบัวมีบรมจารย์ผู้แก่กล้าคือ ท่านหลวงพ่อกลิ่น อุปฌาย์กลิ่น หลวงพ่อเฒ่ายิ้มจึงมีความเกิดสัทธายิ่งจึงถวายตัวเป็นศิษย์ปลายปีพ.ศ.2416เป็นศิษย์องค์สุดท้าย ศึกษาวิชาไสยเวทย์ต่างๆอยู่จนพ.ศ.2417หลวงพ่ออุปฌาย์กลิ่นได้มรณภาพลง วัดหนองบัวจึงว่างเจ้าอาวาส ขาวบ้าน ต.หนองบัวจึงพร้อมใจนิมนต์ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัวองค์ที่4ต่อจากหลวงพ่ออุปฌาย์ กลิ่นเมื่อปีพ.ศ.2420 หลวงปู่ยิ้มได้บูรณะวัดต่อจากหลวงปู่กลิ่น จนวัดเจริญรุ่งเรือง ชาวหนองบัวจึงเคารพและศรัทธาท่านมาก ในชีวิตของท่าน ท่านปักกลดเป็นวัด ใต้ต้นโพธิ์ ถ้ำเป็นวัดเฉพาะเข้าพรราอยู่ที่วัด แต่ออกพรรษาท่านจะธุดงค์ไปศึกษาวิชากับพรอาจารย์ต่างๆทั่วสารทิศ พระอาจารย์ไหนที่ว่าเก่ง จนท่านมีพระสหาย อริสงฆ์ดังๆหลายท่าน ซึ่งเป็นศิษย์ในสำนักเดียวกันบ้าง ต่างสำนักบ้าง ส่วนใหญ่ท่านจะปักกลดอยู่ใต้ต้นโพธิ์ มีอยู่ครั้งหนึ่งได้เกิดอาเพศทั้งฝนและลมได้ตกลงมาพัดจนกิ่งโพธิ์หักที่หลวงพ่อปักกลดอยู่พอฝนหายนายก๋งพ้งปู่ชื่น ปู่ทัน ได้วิ่งไปหาหลวงปู่ยิ้มด้วยความเป็นห่วง กิ่งโพธิ์ได้หักลงมาทับกลด แต่กลดของหลวงปู่ไม่เสียหายและเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกลดของหลวงปู่ไม่เปียกฝนและได้กลดที่ท่านนั่งน้ำไม่ไหลเข้าไป ลูกศิษย์ท่านนิมนต์ท่านให้ขึ้นวัด หลวงปู่ยิ้มได้พูดว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติฉันไม่เป็นไร คืนนี้จะจำวัดที่นี่ต่อ ทุกคนจึงไม่กล้านิมนต์ท่าน เพราะหลวงปู่เป็นพระพูดน้อย ลูกศิษย์ทุกคนจึงไม่กล้าพูดต่ออีก และบางวันท่านจะถอนกลดจากใต้ต้นโพธิ์ไปจำวัดอยู่กลางป่าช้า เช้าท่านออกบินพบาตรโปรดสัตว์แล้วท่านก็จะกลับมากลางป่าช้าที่ปักกลด ท่านจะฉันข้าวอยู่กับวากศพที่ฝังและพวกสัตว์ป่าทั้งหลาย พอท่านฉันเสร็จท่านก็จะหว่านข้าวที่ลานป่าช้า ให้สัตว์จนสัตว์ป่าเชื่อง โดยเฉพาะหลวงปู่ท่านคุยกับสัตว์ได้ มีครั้งหนึ่งก๋งพ๋ง จำได้เวลาประมาณสองทุ่ม ได้นำลูกสมอที่ดองไปถวายท่าน หลวงปู่ยิ้มบอกก๋งพ๋งว่าฉันจะทำอะไรให้ดู หลวงปู่ให้ก๋งพ๋งไปหยิบดินเหนียวมาก้อนใหญ่ ให้ปั้นเป็นควาย1ตัววัว1ตัว พอปั้นเสร็จก๋งพ๋งก็ส่งให้หลวงปู่ยิ้ม หลวงปู่หยิบควายขึ้นมาไว้ในมือและ บทความนี้ เขียนจากหนังสือเล่มที่หลวงปู่ยิ้มมอบให้ พระยาขุนศรี ท่านเถื่อน
หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว ท่านเริ่มสร้างปีพ.ศ.2439ส่วนผสมผงของท่านจะใช้ของธรรมชาติเป็นส่วนมาก มีพญากาฝากที่เป็นสิริมงคล108คดไม้มลคล108ไม้มงคลที่ตายพราย108ต้นว่านมงคล108ชนิด เกสร108ชนิด ไม้ไผ่ตัน คดข้าวสารดำ ข้าวสารหิน สมุดใบข่อย สมุดใบลานเก่าๆที่ขาดไม่ได้ใช้ผงธูปไหว้พระ ข้าวสุกก้นบาตรพระพุทธนำมาตากแห้ง ลูกมะพร้าวที่มีตาเดียวหรือกะลาตาเดียวเป็นมหาเสนห์ ลูกมะพร้าวที่ไม่มีตาหรือกะลาไม่มีตาเป็นมหาอุตม์ คดมะพร้าว กิ่งโพธิ์นิพพานคือกิ่งโพธิ์ที่หักลงมาเองทางทิศตะวันออก ไม้ไก่กุก คือเวลาที่ไก่เพศผู้เรียกหาไก่เพศเมียร้องกุกกุกไก่เพศเมียวิ่งมาให้ผสมพันธ์ด้วยกันนำไม้ที่ไก้เพศผู้จิกหรือคุ้ยเขี่ยอยู่ในบริเวณนั้นบดเป็นผง ปูนากระตุกเดือน5นำขุยปากรู กบจำศีลเดือน5ตาคารูกบนั้นมาเผาไฟป่นเป็นผง เขี้ยวงูจงอางตัวที่ฟักไข่จนตัวตายคาไข่ที่ฟัก ไม้คานคุก ๆม้คานประตูคุก ตัวชินณรงค์ที่สร้างรังอยู่ตามชายป่าลักษณะคล้ายจอมปลวกแต่จะต้องอยู่กลางแจ้งเท่านั้น ถ้าอยู่ตามโพรงไม้ใช้ไม่ได้และต้องให้ดวงอาทิตย์ส่องให้ตั้งจริงกับปากรูพอดีนำรังของตัวชินณรงค์นั้นมาทำเป็นผงไม้คานแม่หม้ายคือไม้คานที่ใช้หาบของขาย สากกะเบือแม่หม้ายที่มีสามีแล้วสามีตาย เป็นอาธรรพ์แก้คุณไสยต่างๆ ไม้คานและสากกะเบือของผู้หญิงที่ไม่มีสามีจนแก่เฒ่าตายต้องตายวันเสาร์ เผาวันอังคาร เขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตาย เขี้ยวเสือโปร่งเป็นมหาอำนาจเขี้ยวหมูตันเป็นคงกะพันมหาอุตม์ คดสมองวัวจะเป็นก้อนหินที่อยู่ในสมองวัวมีอนุภาพทางตบะเดชะ ผู้เจตนาร้ายไม่กล้าขยับปากด่าว่าให้ร้ายป้องกันเขี้ยวงาอยู่ยงคงกะพัน คดขนุนเป็นหินที่เกิดในพืชถือว่าเป็นของที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเองตามธรรมชาติ คดขนุนเกิดจากลูกขนุนที่มีลูกขึ้นอยู่ใต้ดินเมื่อผ่าดูจะพบคดขนุนอยู่สองถึงสามลูกชื่อกันว่าคดขนุนต้นนั้นมีเทพยดาอาศัยอยู่ มีอนุภาพค้ำชูดวงชะตา เมตตามหานิยม มหาอุตม์ งาช้างดำ (งาที่กลายเป็นหิน)มีอนุภาพครอบจักรวาล งากำจัด งากำจาย งาช้างน้ำ เขากวางคุดมีอนุภาพทางด้านแคล้วคลาด พญางูเหลือมปากเป็ดลือเลื่องอนุภาพทางบันดาล โชคลาภ ตะไคร้โบสถ์ ตะไคร้เสมา108เสมา ตะไคร้เจดีย์ใหญ่108เจดีย์ กระเบื้องหลังคาโบสถ์ที่เลิกใช้แล้ว108โบสถ์ โบสถ์ดินศักดิ์สิทธิ์ตามที่ต่างๆดินจากสังเวชนียสถานทั้ง4ที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนาและปรินิพาน ท่านได้มาตอนที่ไปธุดงค์ที่อินเดีย แร่ธาตุต่างๆที่เป็นธาตุกายสิทธิ์มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองตามธรรมชาติ อาทิเช่น เพชรหน้าทั่ง ดินสากกายายัก เหล็กสังฆวนร เหล็กน้ำพี้ รังเหล็กไหล ข้าวตอกพระร่วง แร่ธาตุต่างๆที่108สัตว์ที่มีรูปร่างแปลกๆซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติ เช่น จิ้งจกสองหาง จิ้งจกห้าหาง นำมาเผงไฟแล้วบดเป็นผง อัญมณี12สีมีความหมายเท่ากับ12ราศี ตะไคร้หลักเมืองทุกเมืองในสมัยนั้นน้ำฝนเดือนห้าตกรดหลังคาโบสถ์108โบสถ์ น้ำฝนกลางหาวคือน้ำฝนเดือนห้าที่ตกลงมากลางแจ้ง โดยนำโอ่งมารองน้ำฝนบริเวณกลางแจ้ง นำน้ำนั้นมาผสมตอนทำพระหลวงปู่ยิ้มท่านได้ลบผงพุทธคุณ ผงปถมัง ผงอิทธิเจ ผงตรีนิสิงเหและผงมหาราชท่านยังได้ผงมาจากหลวงปู่กลิ่นซึ่งท่านได้มาจากวัดระฆังเป็นจำนวน1กะลามาผสมด้วย และได้พระผงเก่าที่แตกหักจากกรุต่างๆซึ่งหลวงปู่เนียน วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้เอามาให้ ที่จำได้มีผงสุพรรณ พระขุนแผน พระกรุวัดถ้ำเสือและพระผงหักอีกหลายกรุมาบดเป็นผงหลวงปู่ยิ้มท่านจึงให้ตะกั่วพระท่ากระดานหักและตะกั่วนมประมาณ100กิโลกรัมกลับไป หลวงปู่อยู่ซึ่งเป็นศิษย์เอกหลวงปู่จีน วัดท่าลาดภายหลังหลวงปู่จีนมรณภาพจึงได้มาศึกษาวิชากับหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว และอยู่ประจำวัดจนหลวงปู่ยิ้มมรณภาพ หลวงปู่อยู่ท่านเป็นกำลังสำคัญในการทำพระผง หลวงปู่ยิ้มกับหลวงปู่อยู่เคยออกธุดงค์ด้วยกันผ่านประเทศพม่าธุดงค์ไปจนถึงประเทศอินเดียท่านได้ไปมนัสการต้นศรีมหาโพธิ์และท่านยังเก็บใบโพธิ์และดินบริเวณนั้นมาในสมัยนั้นยังเอามาง่าย หลวงปู่ยิ้มกับหลวงปู่อยู่ท่านยังได้ไปเรียนวิชาทำผงพุทธคุณอึดใต้บานพระบัวเข็มกับพระมอญที่เมืองมัณฑะเลหลวงปู่ยิ้มจึงได้ผงพุทธคุณนี้มาผสมในผงพระด้วย หลวงปู่ยิ้มได้รวบรวมผงสร้างพระปิดตามหาลาภถึง3ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2439-พ.ศ.2441 หลวงปู่ยิ้มได้ปรารภกับหลวงปู่อยู่ ก๋งพ๋ง ปู่ชื่นและท่านหมื่นปรารภบุญไมยพ่อบ้านเหลี่ยม บุญน้อยในสมัยนั้น หลวงปู่ยิ้มได้ปรารภว่าได้รวบรวมของทำผงจนครบหมดแล้วขาดสิ่งเดียวถ้าไม่ได้สิ่งนี้ก็ทำพระปิดตามหาลาภไม่ได้เพราะยังไม่ครบสูตรถ้าจะทำมันพระสุดยอดของพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มพูดว่าถ้ามีบุฯวาสนาคงสร้างพระปิดตาจนร่วงปีพ.ศ.2442เดือนมกราคมมีผึ้งหลวงใหญ่มาทำรังที่เกศพระประทานในโบสถ์วัดหนิงบัวทำรังไปจนถึงตาพระพุทธเป็นผึ้งหลวง หลวงปู่ยิ้มท่านดีใจมากพอขึ้นเดือนเมษายนวันที่1พ.ศ.2442หลวงปู่ท่านได้ ทำพิธีขอรังผึ้งตรงที่รังผึ้งใหญ่ที่ทำรังปิดตาอยู่ ท่านขูดรังผึ้งตรงที่ปิดตาจนเกลี้ยงพอถึงวันที่13เมษา2442หลวงปู่ยิ้มท่านได้ทำพิธีผสมของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านได้รวบรวมเอาไว้ หลวงปู่ยิ้มได้ปลุกเสกจนถึงพ.ศ.2445ท่านได้นำออกมาแจกเป็นทานให้กับศิษย์และผู้ที่มาทำบุญ หลวงปู่ยิ้มได้มอบพระปิดตาให้กับหลวงปู่ใจ วัดเสด็จไปแจกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาบำรุงวัดที่จะต้องบูรณะลูกศิษย์รูปไหนที่มาขอพระปิดตาไปแจกท่านก็มอบให้ วันที่หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม จังหวัดสมุทรสงคราม เคยได้รับพระปิดตามหาลาภไปแจกวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระอุปัชณาย์ ในสายลุ่มแม่น้ำแม่กลองจะมีพระปิดตามหาลาภของหลวงปู่ยิ้มมากพอสมควรทุกวันนี้พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มหายากมาก  ขอโทษนะทุกวันนี้เซียนพระดูของปลอมเป็นของจริงดูของจริงเป็นของปลอม นอกจากพระปิดตาแล้วหลวงปู่ท่านยังสร้างเครื่องรางของขลังอีกมากมาย อาทิเช่น เบี้ยแก้ มีดหมอ ตะกรุด หวายคาดเอว แหวนพิรอด และที่มีคนนิยมกันมากลูกอมทองหลวงปู่ยิ้ม ซึ่งเป็นที่เลื่องลือมาก ท่านพระยาประสิทธิ์สงคราม(นุช มหานีรานนท์) เจ้าเมืองกาญจนบุรีในสมัยนั้น ถ้าลงมาราชการที่กรุงเทพมหานครครั้งใด ทางกรุงเทพ จะต้องถามว่าท่านเจ้าคุณมีตะกรุดลูกอม วัดหนองบัวมาฝากบ้างหรือเปล่า จึงถือว่าเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ทางกรุงเทพ นับถือหลวงปู่ยิ้มจริงๆ จบประวัตการสร้างพระปิดตามหาลาภ หลวงปู่ยิ้มหรือเฒ่ายิ้ม วัดหนองบัว (เผยแพร่สู่คนรักและศัทธาหลวงปู่ยิ้ม)
                          พิมพ์สังฆจาย์ (พิมพ์พุงป่อง) ราคา 130,000 บาท ต่อรองได้คะ
                                    สนใจติดต่อมาได้ที่ suriya.94@hotmail.com 
                            

                           


พระคาถาทำสงครามเสกข้าวกิน อารธนาพระขึ้นคอหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว
นะโมตัสสะ 3จบ
พุธธังอารธนานัง ธัมมังอารธนานัง สังฆังอารธนานัง
พุทธังประสิทธิเม ธัมมังประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเม
พุทธังมหาอำนาจ ธัมมังมหาอำนาจ สังฆังมหาอำนาจ
พุทธังเมตตา ธัมมังเมตตา สังฆังเมตตา
พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด
พุทธังกัน ธังมังป้อง สังฆังล้อม
พุทธังกำแพงแก้ว ธัมมังกำแพงทอง สังฆังกำแพงเหล็ก
บังตัวข้าพเจ้า ปิดทวารบานประตู นะมัดอัดอุด
อุดอัดปัดปิด อุดทังอัดโท อุดนะโมพุทธายะ
นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะจังงังอะคัตชะติ
นะอย่านะ อย่าทำนะ พระระหัง
จะพุทโธนะโกหะกะ สิริติเตจิรุนิ พุทธะสังมิอิกะวิติ
นะชาลีติ อิสวาสุ อะสังวอสุโลปุสะพุภะ นะมะอะอุอุด
หมายเหตุ.     บทความนี้ได้รวบรวมจาก คุณffice:smarttags" />ก๋งพ๋ง บัวขม มอบให้หลาน พล ตรีละเอียดรัช บัวขม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น